Arholiadau Tachwedd 2020
P'un a ydych chi am gael gwybod am ddyddiadau cau, amserlenni arholiadau, neu gefnogaeth a chysylltiadau defnyddiol- fe welwch y cyfan yma!
format_quote
Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod arbennig o anodd i'n hathrawon a'n dysgwyr. Rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi, ac mae ein tîm yn parhau i weithio gyda'r rheolyddion a'r llywodraeth ar frys i sicrhau bod dysgwyr yn cael eu trin yn deg.
format_quote Neges gan Ian Morgan, Prif Weithredwr