Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
Ysgolion ledled Cymru yn creu cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd

Hoffem ddiolch yn fawr i'r holl ysgolion ledled y wlad sydd wedi rhoi eu hamser, eu peiriannau a'u hadnoddau yn hael drwy wneud (a rhoi) masgiau wyneb a chyfarpar diogelu personol arall i helpu'r GIG a gweithwyr eraill i osgoi cael eu heintio.

Mae'n galonogol gweld cymaint o bobl yn cyd-dynnu, ar draws y gymuned, i gefnogi'r rhai sy'n gofalu amdanom ni. Isod mae enwau dim ond rhai o'r ysgolion sy'n cynhyrchu cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd ledled Cymru. Mae llawer mwy yn chwarae eu rhan ar draws y DU gyfan.

Da iawn chi, gwaith anhygoel gan bawb!

Ysgol Bassaleg
Ysgol Uwchradd Bedwas
Esgob Llandaf
Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt
Ysgol Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Bryntirion
Ysgol Uwchradd Caereinion, Powys
Ysgol Cil-y-Coed
Ysgol Uwchradd Castell Alun
Ysgol Cas-gwent
Coleg Ceredigion
Coleg Sir Gar
Ysgol Croesyceiliog
Ysgol Uwchradd Cwmbrân
Chweched Glannau Dyfrdwy
Grŵp Llandrillo Menai
Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol Uwchradd Islwyn
Ysgol Lewis, Pengam
Ysgol Uwchradd Llanishen
Ysgol Uwchradd Llanwern
Ysgol Uwchradd Llysweri
Ysgol Gyfun Maesteg
Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe
Ysgol Uwchradd y Drenewydd
Ysgol Uwchradd Pen y Dre
Ysgol Penglais
Ysgol Gyfun Penyrheol
Ysgol Rydal Penrhos
Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant
St John Lloyd, Llanelli
Ysgol Martin Sant
St Michael
Ysgol Uwchradd Dewi Saint, Saltney
Coleg St John's, Caerdydd
Ysgol Martin Sant
Ysgol Maelor, Wrecsam
Ysgol Gymunedol Tonyrefail
Ysgol Gyfun Treorci
Ysgol Gorllewin Mynwy
Y Pant, Pontyclun
Ysgol Aberconwy
Ysgol Bro Hyddgen
Ysgol Bro Idris
Ysgol Bro Myrddin
Ysgol Bryn Elian
Ysgol Brynrefail, Llanrug
Ysgol Bryn Tawe
Ysgol Clywedog
Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Ysgol Dinas Brân, Llangollen
Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
Ysgol Emrys ap Iwan
Ysgol Friars
Ysgol Garth Olwg
Ysgol Greenhill
Ysgol Gyfun Aberaeron
Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ysgol Gyfun Gŵyr
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Ysgol John Bright
Ysgol Llanhari
Ysgol Maes y Gwendraeth
Ysgol Morgan Llwyd
Ysgol Penglais
Ysgol Tryfan, Bangor
Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn
Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol Uwchradd Llanidloes
Ysgol y Creuddyn
Ystalyfera Bro Dur
Ysgol Rougemont
Ysgolion Mynwy Haberdashers
Ysgol Mynwy
Coleg Crist Aberhonddu
Ysgol Uwchradd Bishop Hedley
Ysgol Uwchradd Afon Tâf