Cefnogi athrawon a dysgwyr – Coronafeirws

Deallwn fod hwn yn gyfnod hynod o anodd i chi a’ch dysgwyr. Mae’n amlwg bod gennych lawer o gwestiynau yn dilyn y cyhoeddiad bod yr arholiadau haf wedi’u canslo.

 

Mae ein tîm yn parhau i gydweithio â’r rheoleiddwyr a’r llywodraeth ar fyrder er mwyn sicrhau bod ein dysgwyr yn cael eu trin yn deg ar ôl bod yn gweithio am sawl blwyddyn yn paratoi ar gyfer eu cymwysterau.

Rydym wedi dwyn ynghyd restr o Gwestiynau Cyffredin (TGAU, UG / Safon Uwch, ac NEA) y byddwn yn adeiladu arnynt dros yr wythnosau nesaf i roi cymaint o eglurder â phosibl i chi yn yr amseroedd heriol hyn.

 

Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth a’ch amynedd ar yr adeg hon. Bydd gwybodaeth i’w gweld ar ein gwefan ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, felly cofiwch edrych ar y rhain yn rheolaidd i gael gwybod y diweddaraf am y sefyllfa.