Cefnogaeth Ddysgu

Mae gennym lu o adnoddau digidol RHAD AC AM DDIM i’ch helpu chi wrth addysgu a dysgu ein cymwysterau – gallwch weld yr holl ddewis o adnoddau TGAU, UG/Safon Uwch a Galwedigaethol yma. Mae defnyddio Cyn Bapurau yn ffordd wych arall i fyfyrwyr atgyfnerthu eu dysgu o ran testunau allweddol.

 

Yn ogystal, rydym wrthi’n datblygu dewis o adnoddau sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae’r rhain wedi’u llunio’n benodol i fod o gymorth wrth ddysgu gartref – edrychwch ar y rhestr isod, byddwn yn ychwanegu adnoddau newydd pan fyddant ar gael.