Cyrsiau Dysgu Proffesiynol

Cyrsiau a arweinir gan arbenigwyr, wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi'u cynllunio ar gyfer ymarferwyr i gael yr holl adborth diweddaraf ar asesiadau, mewnwelediad i'n hadnoddau addysgu, ac amrywiaeth o awgrymiadau a strategaethau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Tîm Dysgu Professiynol
Cysylltwch â'r tîm Dysgu Professiynol gydag unrhyw ymholiadau a diwygiadau i archebion.
local_phone 029 2026 5024
Well delivered from individuals that were very knowledgeable. It was presented well and in a structured
manner, where all questions were encouraged and fully answered.
Well delivered from individuals that were very knowledgeable. It was presented well and in a structured manner, where all questions were encouraged and fully answered.
Health and Social Care Training, Feb 2019